Timovi bolje rade kada su za istim stolom žene i muškarci

Ruku pod ruku ide osnaživanje žena i rast celog društva. To je švedski recept, a tamo žene u IT industriji ili tehnološkim oblastima nisu retkost, objašnjava Ričard Andemark (Richard Andemark), osnivač i glavni izvršni direktor (CEO) Škole primenjenih tehnologija (School of Applied Technology – SALT) koji je bio i jedan od govornika na nedavno održanoj Webiz konferenciji.

Verujete li da će učenje preko interneta u budućnosti zameniti tradicionalno?

Kako je pandemija uticala na ovaj proces? Neizbežno je da će onlajn učenje postati norma. U toku pandemije smo videli da je moguće da svi ljudi uče na ovaj način bez obzira da godine, poreklo ili druge demografske karakteristike. U SALT-u smo primetili povećan broj ljudi koji žele da unaprede svoje veštine kroz usavršavanja i prekvalifikacije koristeći učenje na daljinu i rezultati su bili veoma pozitivni.

Glavni uticaj koji je pandemija imala na inteziviranje onlajn učenja je to što je ona više bila faktor ubrzanja nego faktor promene. Ono što sada vidimo u oblasti učenja je trebalo da se dogodi, a pandemija je samo ubrzala ono što je bilo neizbežno.

Na koji način švedske kompanije podstiču svoje zaposlene da pohađaju edukativne kurseve i da se dalje obučavaju?

Suštinska promena u svetu biznisa u prvim nedeljama globalnog lokdauna je bila ta što su švedske kompanije znatno više počele da rade na obučavanju svojih zaposlenih kako bi na delotvoran i efektivan način koristili digitalne platforme za komunikaciju i za svakodnevne obaveze.

Svakako, u narednim mesecima je to preraslo u težnje kompanija da investiraju u pripremu svojih timova za suočavanje sa izazovima u godinama koje dolaze. Kao rezultat toga, u Švedskoj posebno, a i inače širom sveta, je počelo da se radi na unapređivanju veština zaposlenih kako bi bili sigurni da će moći da se suoče sa sutrašnjim izazovima.

Ustaljeno je shvatanje da je IT industrija muški sektor. Da li je situacija ista i u Švedskoj?

U Švedskoj to uopšte nije slučaj, kao što je ovde u tehnološkom sektoru. Mi uporno radimo na tome da osiguramo jednakost u svim poslovima, tako da je svakome datašansa da uspe u rastućim industrijama kao što je IT, bez obzira na njihov rod, veru, poreklo ili druge demografske karakteristike.

Stokholm je nedavno pokrenuo kampanja pod nazivom “Žensko mesto” koja je usmerena ka gradskim biznis liderima kao podsetnik da žene imaju svoje mesto za stolom i svoj glas kada dolazi do donošenja odluka. Kampanja je vrlo srdačno prihvaćena u poslovnoj zajednici, a naročito u IT industriji, gde je utvrđeno da su kompanije produktivnije kada postoji različitost polova.

Kada u SALT-u stvaramo talente sa veštinima koje se traže na tržištu, primećujemo da se za naše kurseve prijavljuje veliki broj žena i uglavnom ih zaposle najveće i najbolje kompanije zahvaljujući tome što poseduju veoma kvalitetne veštine.

Švedska se, makar u našoj zemlji, shvata kao gotovo savršena demokratija. U vrhu ste liste i kada je u pitanju rodna ravnopravnosti. Da li i kod vas postoje stereotipi kada se radi o uključivanju žena u tehnološke oblasti?

Veoma smo ponosni na činjenicu da je Švedska uzastopno visoko rangirana po različitim pokazateljima rodne ravnopravnosti. U organizacijama svih veličina u Švedskoj je postalo uobičajno da muškarci i žene bez problema i skladno rade zajedno dugi niz godina. S obzirom na to, čini nam se da nijedan od sterepotipa nije rasprostanjen ili prihvatljiv kada su u pitanju žene u IT i tehnološkom sektoru.

Ceo tekst pročitajte ovde.