Budućnost žena u hi-tech industriji

Za žene osnivačice startapa, verovatnoća da ne dobiju investiciju je 97,7%. Zbog čega je to tako?

Realnost je da u veoma bliskoj budućnosti, bez digitalne pismenosti i tehnoloških veština neće biti moguć opstanak za mnoge žene na tržištu rada.

Trenutno je u Srbiji, u riziku da do 2030. godine ostane bez posla čak 57% žena, koliki je procenat žena koje nemaju ni bazičnu digitalnu pismenost. Ove žene čine 27% ukupne populacije Srbije i ukoliko ubrzo ne uhvate korak sa novim tehnologijama, sve više će zaostajati za onima koji prate korak i sve manje će imati šansu da ravnopravno učestvuju u novoj digitalnoj civilizaciji, čiji razvoj pandemija još više ubrzava.

Međunarodna iskustva pokazuju da digitalna pismenost može pomoći ženama u borbi protiv društvene diskriminacije putem digitalne inkluzije. Kako žene mogu da unaprede svoj položaj na tržištu rada, a posebno u tehnološkim kompanijama, čućemo na panelu:

Razvoj kroz ulaganje u ženske startape u Srbiji, Powered by AFA

Na panelu će svoje viđenje dati Katarina Milić, Marketing Manager, SaS, Jelena Bratić, Services Lead Multy-Country, Microsoft i Sofija Čerović, HR Director, SAGA. Panel će moderirati Ksenija Karić, Director, Schneider Electric Srbija.

AFA je podržala ovaj panel, ali i celokupnu Webiz konferenciju i ove godine je sa nama u svojstvu našeg partnera. AFA je globalna zajednica posvećena ekonomskom osnaživanju žena, njihovoj profesionalnoj afirmaciji, kao i povezivanju i aktivnom uključivanju u kreiranje budućnosti i društva jednakih mogućnosti.

U saradnji sa kompanijama, organizacijama i institucijama omogućavaju ženama da se kroz AFA network povežu, razmenjuju znanje i iskustvo i budu proaktivne u rešavanju najvažnijih problema društva i izazova današnjice, realizujući svoj kreativni stvaralački potencijal. Mi verujemo u jednake mogućnosti koje znače jednaku budućnost za sve!