Jelena Kiš

Biografija:

Jelena Kiš je menadžer za održivost i odnose sa javnošću za Centralnu i Istočnu Evropu u kompaniji Ball Packaging Europe. Jelena zastupa kompaniju Ball na regionalnim forumima i u profesionalnim Asocijacijama u sledećem zemljama: Mađarska, Češka, Rumunija, zemlje regiona i naravno Srbija, sa lokalnim timom je aktivna i u Rusiji i Turskoj. Kao deo evropskog Ball tima za održivost radi na inicijativama vezanim za održivost sa kupcima kompanije Ball, ali i na programima održivog poslovanja unutar same kompanije.

Predsednica Saveza za zaštitu životne sredine pokrenutog 2019 godine u okviru NALED-a, potredsednica u SEPEN-u, Udruženju za ambalažu i zaštitu životne sredine.

Diplomirala je i magistrirala u Zagrebu na Prirodoslovno matematičkom fakultetu i po obrazovanju je magistar Biologije, smer Ekologija. Prošle godine je završila „Business Sustainability Management on Cambridge Institute for Sustainability Leadership”

Jelena je radila kao menadžer u međunardonoj organizaciji „Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe” gde se bavila projektima zaštite životne sredine i upravljanja otpadom. Za Recan fondaciju za reciklažu limenki za piće počela je da radi 2005. Jelena je  2013. godine pokrenula kampanju «Svaka limenka se računa» u Crnoj Gori, a 2017. godine u Srbiji i Sloveniji, Bosni i Hrvatskoj.

U Srbiji radi na definisanju regulative vezane za upravljanje ambalažnim otpadom sa ciljem povećanja procenta reciklaže limenki i podržava rad recan Fondacije i program „Svaka limenka se računa”.

Prosledi na:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email