Prof. Dr Bojana Viduka

Biografija:

Biljana Viduka je vlasnica SPESCOM Consulting Novi Sad, član tima Evropske mreže preduzetništva i vanredni profesor na Fakultetu za projektni i inovacioni menadžment u Beogradu.

Aktivna je kao konsultant za razvoj organizacije, planiranje i izvršavanje strategija, sa iskustvo u organizovanju tima, uspostavljanju partnerstva i pronalaženje izvora finansiranja. Specijalizovana je za razvoj poslovnih ideja, tržišnih strategija i podršku internacionalizaciji poslovanja.

U poslednjih 12 godina uspešno edukovala, konsultovala i mentorisala preko 170 kompanija/organizacija u različitim sektorima.

Rukovodila je velikim brojem domaćih i međunarodnih projekata implementiranih u Srbiji, kao i zemljama Zapadnog Balkana i Evropske unije.

Njen naučni i stručni interes je u oblasti preduzetništva i razvoja malih i srednjih preduzeća, kao i upravljanja projektima u različitim sektorima u cilju razvoja tržišta i kreiranju boljih uslova poslovanja.

Objavila je preko 30 radova u domaći i stranim časopisima i na konferencijama, autor je i koautor 11 publikacija iz oblasti razvoja preduzeća i projektnog menadžmenta.

Prosledi na:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email