Sandra Rodić

Biografija:

Kao Direktor tima za pristup izvorima finansiranja u okviru USAID-ovog Projekta saradnje za ekonomski razvoj, Sandra je karijeru portfolio menadžera zamenila poslom fokusiranim na pomoć malim i srednjim preduzećima da pristupe adekvatnim izvorima finansiranja i ostvare rast. Uz dugogodišnje iskustvo u upravljanju imovinom, veštine pregovaranja i komunikacije usavršila je sarađujući sa bankama, državnim agencijama i malim i srednjim preduzećima, sa jasnim ciljem da sve ove strane pronađu zajednički jezik. Tokom više od decenije iskustva u internacionalnim organizacijama za osnaživanje ekonomskog razvoja (USAID, WB, EBRD, IFC, IMF, UNDP), imala je priliku da radi u multinacionalnim timovima, kao i da u svom radu kombinuje međunarodne dobre prakse i detaljno razumevanje lokalnog ekonomskog i poslovnog okruženja. Kao iskusni ekonomista, u svom radu primenjuje sinergiju politike i prakse uz duboko uvažavanje malih i srednjih preduzeća, ljudi i odnosa. Njen krajni cilj je unapređenje finansijskog sistema koji bi omogućio da svako malo i srednje preduzeće u Srbiji razume i koristi benefite finansijskog leveridža, kao i ima pristup digitalnim rešenjima nadohvat ruke.

Prosledi na:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email