Motivaciono pismo – Prepoznavanjem kvalitetne pisane reči do tražene pozicije

Dobar primer motivacionog pisma može pospešiti šanse za  zaposlenjem i upravo je njegova slobodnija forma prilika za ličnijim predstavljanjem. Tabela sadržaja:   Mesto pisanog formata na putu započinjanja karijere Cover Letter – Motivation letter  Uloga motivacionog pisma – prepoznavanje misije poslodavca  Isticanje među sličnim referencama    Mesto pisanog formata na putu započinjanja karijere   Ne […]