Motivaciono pismo – Prepoznavanjem kvalitetne pisane reči do tražene pozicije

Dobar primer motivacionog pisma može pospešiti šanse za  zaposlenjem i upravo je njegova slobodnija forma prilika za ličnijim predstavljanjem.

Tabela sadržaja:

 

Mesto pisanog formata na putu započinjanja karijere

Cover Letter – Motivation letter 

Uloga motivacionog pisma – prepoznavanje misije poslodavca 

Isticanje među sličnim referencama 

 

Mesto pisanog formata na putu započinjanja karijere

 

Ne postoji ništa izazovnije od traženja posla, mogućnosti napredovanja i predstavljanja radne biografije, a čini se, istovremeno, i ništa teže jer svako sa sobom nosi jedinstvena iskustva, znanja, interesovanja i u krajnjem slučaju ambicije prilikom profesionalnih očekivanja. Obrazovanje i kvalifikacije su tako postale samo plutajuće ostrvo u moru zahteva koje nosi proces nalaženja odgovarajućeg posla i zapravo nakon formalnog školovanja predstoji niz drugih formalnosti kroz koje, manje ili više, svi prolazimo. 

Konkurs za radno mesto i odgovor na njegov poziv počivaju na istim faktorima – motivaciji i rešavanju egzistencijalnog pitanja pa raspisane pozicije izazivaju interesovanje velikog broja ljudi. Sa druge strane, selekcija je sastavni deo prilikom zapošljavanja dok je “sve između” upravo predstavljanje i ubeđivanje kroz odgovarajuću pisanu formu. 

Digitalizacija je dovela do pozicija koje zahtevaju rad na sasvim drugačiji način od nekadašnjih industrijskih mesta, sve je više radnih mesta vezanih za internet i rad na daljinu, a kreativne i marketing oblasti postavljaju nove tržišne zahteve.  Tehnološki napredak je ubrzao poslovne procese i učinio ih efikasnijim pa je izvesno da će se usled automatizacije i digitalizacije javljati nezaposlenost, a radna mesta sve više prilagođavati potrebama savremenog društva. Prema podacima sajta Poslovi Infostud na vrhu liste najtraženijih oblasti tokom 2020. našli su se trgovina, prodaja, IT, mašinstvo, administracija i elektrotehnika, magacin, građevina, transport i pozivni centri, dok se u NSZ navodi da se poslovanje sve više usmerava na pružanje onlajn usluga, dostavu i distribuciju proizvoda, kupovinu i prodaju robe i usluga putem interneta.

Ali zapravo u ovakvim uslovima potražnje radnih mesta, postoji i nesto što ostaje nepromenljivo za sve – podnošenje CV-ja i propratne dokumentacije u odgovarajućem obliku i sadržini. 

 

motivaciono pismo - izbor kandidata - webiz

U 2020. godini broj prosečnog konkurisanja u Srbiji se povećao i za jedno radno mesto konkurišu 83 kandidata

 

Kucana forma u vidu radne biografije, propratnog i motivacionog pisma nastavlja da živi u skladu sa svim promenama na tržištu rada. Ovakva forma nije ograničena geografskim područjem ili mestom rada pa tako, bez obzira na kom kraju sveta je oglašeno slobodno radno mesto, na vama je da ispravno formulišete konkursnu dokumentaciju, naravno na odgovarajućem jeziku. 

Cover Letter – Motivation letter

 

Pre nego što se izborite sa konkurencijom i obavite usmeni razgovor za potrebe budućeg posla, neizostavno se morate pozabaviti pisanim pravilima, rečnikom i gramatikom. S obzirom na to da radnu biografiju prati određeni obrazac vaše prezentacije, koji se u mnogome ne razlikuje od kandidata do kandidata, dolazimo do propratne pisane dokumentacije koja vas, ako je autentična, može izdvojiti od drugih kandidata.

Propratno pismo (Cover Letter) je podrazumevani deo prijave na konkurs za posao, prateći dokument koji ima ulogu da upotpuni i razjasni informacije iz biografije, koje su date kao činjenice. Propratno pismo često nije obavezan deo prijave, a njegovu obaveznost u konkursima za posao poslodavci obično i naglase. Propratno pismo je poželjno slati čak i onda kada poslodavci to striktno ne zahtevaju kako biste skrenuli pažnju na sebe i zainteresovali budućeg poslodavca da pogleda vaš CV i kvalifikacije. Na ovaj način povećavate šansu za iskazivanje vaših kompetencija i naglašavate one aspekte koje vas čine dobrim kandidatom za dato radno mesto. Sve ovo može osigurati intervju ili prolazak u dalji krug selekcije. 

 

propratno pismo - slika

U prilogu propratnog pisma se šalju dodatne reference i dokumenta – CV ili sertifikat

 

To je vaša prilika da detaljnije objasnite svoje prethodne uspehe, znanja i veštine, a posebno način na koji one mogu da doprinesu boljem poslovanju firme u kojoj konkurišete za posao odnosno da naznačite za koje radno mesto konkurišete i zašto ste zainteresovani za njega – sve ono što se ne navodi u poslovnoj biografiji. Ako se propratno pismo piše u posebnom dokumentu koji je potrebno prikačiti u telo mejla, potrebno je obratiti pažnju na samo imenovanje dokumenta.

Propratno pismo je kraće od motivacionog pisma, u njemu ne opisujete svoja dostignuća ili poslovne planove, ne navodeći ništa lično ili subjektivno, svoje razloge ćete pre pisati u motivacionom pismu. 

 

Motivaciono pismo se češće koristi kada je reč o prijavama za seminare, stipendije, upis na fakultet, konferenciju, praksu, obuku ali je sve češće i kod prijava za posao pogotovo ako niste sigurni da u nekoj kompaniji postoje slobodna radna mesta na nekoj poziciji koja je vama interesantna. Ovo pismo je, za razliku od propratnog pisma, ličniji dokument, slobodnije forme, u kom možete pokazati svoje planove, očekivanja, postignuća i motivaciju za rad na određenoj poziciji. 

Prilikom sastavljanja motivacionog pisma, ne postoji obrazac koji treba da ispunite, kako je to slučaj kod CV-ja

Webiz platforma je prepoznala značaj poslovne komunikacije te su se predavači Sanja Kostić i Dobrila Stanković u Naprednom kursu poslovne komunikacije – od inspiracije do poslovne komunikacije, bavili i pisanjem motivacionog pisma u okviru posebne lekcije. Ceo kurs možete pogledati na linku.

 

Uloga motivacionog pisma – prepoznavanje misije poslodavca

 

motivaciono pismo - primer slika

Prvi utisak na poslodavca možete ostaviti samo jednom zato ga iskoristite na najbolji način

 

Kako CV ima delimično strukturisanu formu, propratno i motivaciono pismo, posebno kod kandidata sa sličnim referencama, mogu da budu presudni u selekciji, jer vas konkretnije odvajaju od drugih prijavljenih kandidata. Zato ove dokumente shvatite kao mogućnost da date svoj lični pečat i skrenete pažnju poslodavca na sebe.

Radi pisanja dobrog motivacionog pisma, raspitajte se o kompaniji koja je oglasila slobodno radno mesto kao i o samoj poziciji koju biste obavljali. Iskoristite različite izvore informacija, a posebno obratite pažnju na viziju i misiju same kompanije. Važno je da u motivacionom pismu sve informacije budu takve, da potencijalni poslodavac zapazi  vašu prijavu i pomisli da ste upravo vi kandidat koji bi mogao ispuniti njihove zahteve. Nastojte da uskladite svoje i njihove vrednosti, da pokažete da konkurišete i zbog toga što delite slične vrednosti koje želite da promovišete.

Uskladite svoje kvalitete sa onim što kompanija generalno očekuje od svojih zaposlenih 

Motivaciono pismo pokazuje da ste najbolja osoba za raspisano radno mesto, a istovremeno govori i o vašim mogućnostima promocije, ubeđivanja i pregovaranja. Dakle, dobro napisano pismo u kom objašnjavate svoje razloge zbog kojih konkurišete na odgovarajuću poziciju trebalo bi da pokaže i vaše sposobnosti dobrog pisanog izražavanja i mogućnosti kvalitetne poslovne komunikacije.

Postavite sadržaj motivacionog pisma na način da kroz obraćanje navedete zašto ste odabrali baš tu kompaniju i raspisani oglas za posao, odnosno zašto ste vi kandidat koji je ispred drugih kandidata sa sličnim iskustvom, znanjem odnosno obrazovanjem. Prosto ubedite poslodavca da ste jedinstveni i najbolji.

 

Isticanje među sličnim referencama

 

Oba tipa pisanog dokumenta o kojima smo govorili trebaju ispuniti određene zahteve po pitanju forme. Poslodavcima stiže mnogo ovakvih pisama, pa je svima u interesu da tekst bude koncizan i konkretan. Poželjno je da je pismo sadrži uvod, razradu i zaključak, s obaveznim obraćanjem na početku pisma i pozdravom na njegovom kraju.

Pismo treba da sadrži vaše podatke i podatke kompanije kojoj se obraćate, da bude naslovljeno na određenu osobu, pa je poželjno da saznate ime i prezime osobe koja se bavi selekcijom kandidata u kompaniji gde konkurišete. 

Pokažite da ste obavili temeljno istraživanje na način da se raspitate o poslu, kakvo iskustvo, osobine i veštine se očekuju od raspisane pozicije, pa u skladu sa tim prilagodite motivaciono pismo. Zapravo, za svaku poziciju se piše drugačije motivaciono pismo pa se da zaključiti da ne postoji identičan obrazac. Pored toga, raspitajte se o kompaniji i istražite ih na internetu, pogledajte šta sve obuhvata njihovo poslovanje, kakve ljude zapošljavaju, sa kojim problemima se suočavaju, šta su im misija i vizija, vrednosti koje se poštuju i sl.

Što se tiče dužine dokumenta motivaciono pismo ne treba da bude duže od jedne stranice teksta fonta Ariel/Calibri, veličina 12.

Motivaciono pismo počinjete sa „Poštovani/Poštovana” ili ako pišete na engleskom, “Dear Sir/Madam”. Ne zaboravite da pismo završite sa „S poštovanjem”. Na samom početku navedite informaciju na koju se poziciju prijavljujete i kako ste saznali za oglas.

U drugom pasusu navodite dosadašnje obrazovanje i radno iskustvo, odnosno šta je bilo u opisu posla na vašim prethodnim poslovima. Ako još uvek niste stekli radno iskustvo, navedite obuke koje ste prošli, kurseve, prakse itd.  Ubedite poslodavca da će mu vaš rad biti koristan. Za poziciju za koju se traži određeno znanje ili veština (npr. rad u određenom programu, nivo poznavanja određenog stranog jezika i slično), obavezno navedite da posedujete tražene kvalifikacije, jer na taj način stičete prednost među drugim kandidatima.

U trećem pasusu objašnjavate vašu motivaciju da radite baš u toj firmi, uobličite njegov sadržaj tako da vaša želja za radom u datoj kompaniji izgleda prirodno, saopštavajući poslodavcu kakva su vaša očekivanja od njega.

Poslednji pasus objašnjava da ste spremni pokažati  svoje kvalitete prilikom razgovora za posao.

Uvek naknadno proverite tekst, da nema slovnih i gramatičkih grešaka, ispravite ih i vaše motivaciono pismo može biti adresirano.