2018 - Webiz

webiz 2018

Šesta Webiz konferencija održana je od 23. do 25. marta pod sloganom “Mowing You Forward”. To je ujedno bila i osnovna poruka koju smo želeli da prenesemo učesnicima Webiza 6.0, ali i poruka koju smo svakodnevno, kao mantru, ponavljali sami sebi – da moramo pomeriti Webiz napred, bar za jednu lestvicu

Opširnije