Webiz

Predavači

Webiz je koncept koji spaja edukaciju i networking na jednom mestu, podižući na taj način svest o aktuelnim temama iz sveta novih tehnologija, biznisa i marketinga.

Jovan Milovanović

Biografija: Završio informacione sisteme i tehnologije na FONu, master iz kvantitativnih finansija. Softverski inženjer sa iskustvom u finansijskoj industriji. Nakon rada u banci, osnovao fintech

Pročitaj više »

Lazar Miučin

Biograijfa: Internacionalni senior menadžer sa dokazanom istorijom rada u industriji igara na sreću u prethodnih 13 godina. Izrazito komunikativan, društveno orijentisan, snažan operativac i izvršni

Pročitaj više »

Prof. Dr Bojana Viduka

Biografija: Biljana Viduka je vlasnica SPESCOM Consulting Novi Sad, član tima Evropske mreže preduzetništva i vanredni profesor na Fakultetu za projektni i inovacioni menadžment u

Pročitaj više »

Sandra Rodić

Biografija: Kao Direktor tima za pristup izvorima finansiranja u okviru USAID-ovog Projekta saradnje za ekonomski razvoj, Sandra je karijeru portfolio menadžera zamenila poslom fokusiranim na

Pročitaj više »

Aleksandar Zarić

Biografija: Aleksandar Zarić predvodi aktivnosti Projekta usmerene na poboljšanja koja imaju najveći potencijalni uticaj na povećanje ukupne predvidivosti i stabilnosti poslovnog okruženja, investicija i rasta

Pročitaj više »

Jovan Soldatović

Biografija: Jovan Soldatović je rodjen u Šapcu, završio Visoku Tehničku školu Strukovnih studija, gde je dobar deo svojih studentskih dana proveo kao i svaki student

Pročitaj više »

Aleksandar Stanić

Biografija: Webiz je nastao zahvaljujući vizionarima i entuzijastima, među kojima je i Aleksandar Stanić, direktor ove platforme koja organizuje festivalske događaje kao i online kurseve.

Pročitaj više »

Bojan Šćekić

Biografija: Diplomirani pravnik sa preko 15 godina rada u industriji, čiji početak je bio vezan za pravljenje affiliate i agentskih mreža, a kasnije za digitalizaciju

Pročitaj više »